Kalendarium

Skåne

« Tillbaka

Listan uppdateras fortlöpande med tillkommande program. Anmälan kan göras på sidan "Kursanmälan". Allmänt gäller att anmälan i princip kan göras fram till sista dagen i mån av platstillgång, men rekommenderas att göras så tidigt som möjligt.

2402:
Staffan Olsson:
Malmö 15 februari
Tystnads- och anmälningsplikt
 
2415:
Thomas Edwall/Peter Zackariasson:
Helsingborg 16 maj
AI: ChatGPT som didaktiskt verktyg