Kalendarium

Karlstad, Örebro, Västerås

« Tillbaka

Listan uppdateras fortlöpande med tillkommande program. Anmälan kan göras på sidan "Kursanmälan". Allmänt gäller att anmälan i princip kan göras fram till sista dagen i mån av platstillgång, men rekommenderas att göras så tidigt som möjligt.

9206:
Staffan Olsson:
Karlstad 21 november
Sekretess och tystnadsplikt
9209:
Staffan Olsson:
Västerås 11 november
Om ett barn far illa
9212:
Staffan Olsson:
Örebro 22 oktober
Ansvarsfrågor