Kalendarium

Uppsala, Stockholm

« Tillbaka

Listan uppdateras fortlöpande med tillkommande program. Anmälan kan göras på sidan "Kursanmälan". Allmänt gäller att anmälan i princip kan göras fram till sista dagen i mån av platstillgång, men rekommenderas att göras så tidigt som möjligt.

2405:
Saman Abdoka:
Stockholm 6 mars
Matematik i flerspråkiga klassrum
2403:
Staffan Olsson:
Stockholm 22 februari
Tystnads- och anmälningsplikt
 
2410:
Mats Lewan:
Stockholm 15 april
AI i skolan och samhället