FÖRSENAD SPRÅKUTVECKLING: VAD HJÄLPER, VAD STJÄLPER?
Marianne Gutler
Jönköping, 24 september 2020
Målgrupp: förskola, grundskola F-9
En föreläsning om sambandet mellan försenad språkutveckling och tal, skrift, läsning, tekniska hjälpmedel, röst och kroppsspråk m.m.

Situationen med barns – och ungdomars – bristande språkförmåga i tal och skrift kan numera ofta upplevas som alarmerande. Denna föreläsning ger tips och råd om hur man kan åtgärda och hjälpa både förskolebarn och skolelever in i en gynnsammare situation för att få språkutvecklingen att gå i rätt riktning i vardagen.

Föreläsningen tar upp villkor och möjligheter i barns språkliga utveckling, med fokus på den fonologiska och lingvistiska aspekten i den vardagliga miljön. Betydelsen av att tala med barnen och att läsa högt för dem och dess relation till språkutvecklingen tas också upp. Hur man kan hjälpa till att öka barns färdigheter i uttal av ljud och ord, men också hur man kan öka barnens ordförråd och ordförståelse, en viktig förutsättning för att klara av läs- och skrivfärdigheten i skolan, är viktiga inslag i föreläsningen.

Hur tekniska medier påverkar språkfunktion och språkutveckling kommer även upp till diskussion. Datorer, Ipad och mobiltelefonens roll och hur man kan använda den som hjälpmedel i språkutvecklingssyfte upptar en del av de frågeställningar som berörs.

Marianne Gutler, talpedagog och författare, har mångårig erfarenhet av att arbeta med barns tal- och språkutveckling och har genom åren kommit att språkförståelsetesta c:a 10.000 barn tills idag. Hon har utarbetat TKT-metoden, ett hjälpmedel i att utveckla den talade kommunikationen. Hon har även skrivit böcker i ämnet röst och tal i syftet att utveckla såväl språket som språkförståelsen. Marianne har skrivit böcker som KONSTEN att använda en vacker röst, ATT LÄSA HÖGT, Mumlans munalfabet m.fl. Hon har även gjort en rad ljudböcker för barn. Läs mer om hennes böcker och föreläsningar på www.mglspeech.se
Datum:
24 september 2020
Start:
13:00
Slut:
16:00
Pris, ex moms:
800 kr
Ort:
Jönköping
Plats:
Elmia kongress och konsert
Adress:
Elmiavägen 15
Förtäring:
Kaffe/te, ostfralla
Anmälan: görs på hemsidan www.fortbildning.se, Kursanmälan, eller: Anmäl dig här

Sista anmälningsdag: obegränsad, men rekommenderas tidigast möjligt
Ni får först ett kvitto på inkommen anmälan, och senare platsbekräftelse.
 
Skriv rätt fakturaadress! 50 kr tillkommer på returnerade fakturor, om vi tvingas korrigera och skicka om dem.
På förekommen anledning är platsanmälan bindande, men kan överlåtas.
Centrum för fortbildning, Kalmg. 5, 121 45 Johanneshov, 070-690 28 85, info@fortbildning.se