SEKRETESS OCH TYSTNADSPLIKT I FÖRSKOLA OCH SKOLA INKL GDPR
Staffan Olsson
Uppsala, 12 februari 2020
Målgrupp: förskola, fritidshem, grundskola, gymnasium. Kommunalt och privat
SEKRETESS OCH TYSTNADSPLIKT I FÖRSKOLA OCH SKOLA INKLUSIVE GDPR

Sekretess och tystnadsplikt handlar om vad man i kommunal eller fristående förskola och skola får säga eller lämna ut till andra. Vid kursen beskrivs förskolans/skolans bestämmelser konkret. Hur kan de tolkas, juridiskt och etiskt, i verksamheten och utåt mot andra, från förskola upp till gymnasiet? Det nya kursupplägget bygger på Staffan Olssons bok Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola, som 2019 utkom i en ny, sjunde upplaga. Offentlighetsprincipen är utgångspunkten. Därefter beskrivs hur denna princip begränsas av sekretess och tystnadsplikt. Vad får jag lämna till andra i verksamheten eller till utomstående? Vad får polisanmälas och när kan hemmet kontaktas? Vilken sekretess gäller i samverkan med socialnämnden? Det är några av många frågor som besvaras.

Frågor kan du ställa under kvällen och dessutom via e-post eller mobil i upp till 6 månader därefter!

Staffan Olsson är f.d. lärarutbildare. Han är en erfaren och uppskattad föreläsare. Vid kvällen får du viss dokumentation, bl.a. goda råd om hur tystnadsplikten kan hanteras i förskola och skola.

Ett eller två exemplar av den nya boken utlottas bland deltagarna. En bok vid minst 20 deltagare, två vid 40.
Datum:
12 februari 2020
Start:
16:30
Slut:
19:30
Pris, ex moms:
800 kr
Ort:
Uppsala
Plats:
Akademihotellet
Adress:
Övre Slottsgatan 1
Förtäring:
Kaffe/te, ostfralla
Anmälan: görs på hemsidan www.fortbildning.se, Kursanmälan, eller: Anmäl dig här

Sista anmälningsdag: obegränsad, men rekommenderas tidigast möjligt
Ni får först ett kvitto på inkommen anmälan, och senare platsbekräftelse.
 
Skriv rätt fakturaadress! 50 kr tillkommer på returnerade fakturor, om vi tvingas korrigera och skicka om dem.
På förekommen anledning är platsanmälan bindande, men kan överlåtas.
Centrum för fortbildning, Kalmg. 5, 121 45 Johanneshov, 070-690 28 85, info@fortbildning.se