2020 var förstås en förödande katastrof, såväl för oss som för många andra, på olika sätt. Vi har inget annat val än att fortsätta avvakta utvecklingen, och förhoppningsvis få möjlighet att träffas fysiskt under ordnade och säkra förhållanden, senare i vår. Vi står i startgroparna för det, och har även börjat arbetet med att erbjuda digitala alternativ.

 

Allt gott!

 

 

Med vänlig hälsning

Leif Lundgren
Centrum för fortbildning

Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola SEKRETESS OCH
ANMÄLNINGSPLIKT

av Staffan Olsson

Variation i språkundervisning VARIATION I
SPRÅKUNDERVISNING

av Ulf Levihn & David Norman

Matematik för nyanlända och flerspråkiga elever MATEMATIK FÖR NYANLÄNDA
OCH FLERSPRÅKIGA ELEVER

av Saman Abdoka, Catharina Sundström
Larsson, Eva Sundgren