Centrum för fortbildning arrangerar sedan år 2001 kurser, seminarier och föreläsningar för pedagoger och annan personal från landets alla skolor, förskolor och övriga utbildare. Sedan starten har vårt utbud av program vuxit och ständigt förnyats. Vår administration finns i Johanneshov, men vi anlitar föreläsare och hyr lokaler i hela landet.

 

Fortbildningarna hålls med jämna mellanrum i flera olika städer i Sverige, från Malmö till Luleå. Vi håller öppna kurser och föreläsningar dit enskilda lärare etc. kan anmäla sig själva, men det går även bra att höra av sig till oss med förfrågan, om man vill beställa hem ett program till en egen halv eller hel studiedag på sin skola, rektorsområde eller kommun.

 

Information om våra öppna kurskvällar finns på sidan Kalendarium, som konstant förnyas. Vi skickar även ut information och inbjudningar per mail, och ibland fax.

 

Med vänlig hälsning

 

Leif Lundgren
Centrum för fortbildning

 

Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola SEKRETESS OCH
ANMÄLNINGSPLIKT

av Staffan Olsson

Variation i språkundervisning VARIATION I
SPRÅKUNDERVISNING

av Ulf Levihn & David Norman

Matematik för nyanlända och flerspråkiga elever MATEMATIK FÖR NYANLÄNDA
OCH FLERSPRÅKIGA ELEVER

av Saman Abdoka, Catharina Sundström
Larsson, Eva Sundgren