Efter ett långt uppehåll börjar vi nu försiktigt med arbetet att få igång verksamheten. För närvarande gör vi uppdateringar i programvaror och adressregister, för att förhoppningsvis kunna komma igång som förr igen-

 

Allt gott!

 

 

Med vänlig hälsning

Leif Lundgren
Centrum för fortbildning

Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola SEKRETESS OCH
ANMÄLNINGSPLIKT

av Staffan Olsson

Variation i språkundervisning VARIATION I
SPRÅKUNDERVISNING

av Ulf Levihn & David Norman

Matematik för nyanlända och flerspråkiga elever MATEMATIK FÖR NYANLÄNDA
OCH FLERSPRÅKIGA ELEVER

av Saman Abdoka, Catharina Sundström
Larsson, Eva Sundgren